Performance in Culture

Prestationspsykologi för musiker, skådespelare och dansare har väldigt många likheter med idrotten. Det gäller att prestera vid en viss tidpunkt och helst på topp. Vid föreställningar vill man gärna prestera bra och vid auditions är situationen många gånger ännu mer lik prestationen vid ett idrottstävling. det kan vara svårt att hålla fokus på sig själv eller att låta störande tankar påverka.

Tillsammans kan vi arbeta med din målsättning, önskad utveckling, fokus, beteende och självprat. Kontakta mig gärna vi mejl om du vill veta mer.