Min yoga – HATHA YOGA

Min yoga är Hatha yoga som är grundformen av yoga. Hatha är en kombination av sanskrit-orden Ham och Tham. Ham representerar den fysiska kraften och Tham representerar den mentala styrkan. Hatha är balansen mellan dessa två krafter och när de är i balans kan Prana, den vitala livsenergin flyta och göra att kroppen och sinnet är i balans och harmoni. Genom att bli medveten om sin Prana-energi kan du lära digatt rikta energin till en mer helande inverkan och utveckla en inre medvetenhet och högre grad av fokus och koncentration.