Prestationspsykologi

Prestationspsykologi handlar om att nå sina mål och att få ut sin fulla kapacitet när det gäller som mest. För en hållbar satsning är balans mellan utmaning och skicklighet en viktig grund för glädje, hälsa och måluppfyllelse.

Prestationspsykologi
KULTUR