Prestationspsykologi

Prestationspsykologi handlar om att nå sina mål och att få ut sin fulla kapacitet när det gäller som mest. För en hållbar satsning är balans mellan utmaning och skicklighet en viktig grund för glädje, hälsa och måluppfyllelse.

BOKA TID I ZÜRICH, PSIM Studio och Skype/FaceTime
Yoga Klasser
Yoga Privat Träning
Svensk Massage
Idrotts & Prestationspsykologi, Zürich och Skype/FaceTime

BOKA TID I GÖTEBORG, PSIM Skatås:
Idrotts & Prestationspsykologi

Prestationspsykologi
KULTUR